Generale

  Afla mai multe informatii despre mediere

 • In ce conflicte se aplica medierea ?

  Medierea  este o procedura care se aplica in toate conflictele de rezolvarea carora partile pot dispune. Se pot rezolva prin mediere conflicte de natura civila, precum materia dreptului familiei:

  Dispute privind neintelegerea dintre soti  asupra continuarii casatoriei, partajului dupa divort, exercitarea autoritatii parintesti, stabilire domiciliu copii, contributia parintilor la cresterea si educarea copiilor, orice alte neînțelegeri care apar în raporturile dintre soți

  Neintelegeri intre mostenitori privind partajul succesoral, dispute intre profesionisti (societati comerciale), granituiri intre vecini

  In domeniul protectiei consumatorilor, cand consumatorul invoca existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionarii unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectarii clauzelor contractuale a existentei unor clauze abuzive cuprinse in contractele incheiate intre consumatori si operatorii economici ori a incalcarii altor drepturi prevazute in legislatia nationala sau a Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorilor

 • Care este diferenta intre un conflict si un litigiu?

  Neințelegerile care apar intre persoane fizice sau persoane juridice și care nu au fost deduse pe rolul instanțelor de judecată se numesc  CONFLICTE. Cele care au fost deduse judecății se numesc LITIGII.

 • Care sunt avantajele medierii si de ce as alege aceasta procedura?

  Medierea este o procedura eleganta de rezolvare a conflictelor pe cale amiabila functionand atat in conflictele care nu au fost deduse judecatii cat si in litigiile aflate pe rolul instantelor de judecata.

  Medierea prezinta o serie de avantaje pentru cetatenii care apeleaza la rezolvarea conflictelor dintre ei, precum:

  Confidentialitatea informatiilor si datelor de care partile iau la cunostinta in cadrul aedintelor de mediere. Mediatorul nu poate fi chemat ca martor in instanta decat daca partile si mediatorul stabilesc altfel și stipuleaza aceasta exceptie in contractul de mediere.

  Costuri in bani mai mici decat la instanta de judecata, avand in vedere ca taxa de timbru pentru incuviintarea acordului de mediere este de 20 de lei. Daca procesul in instanta a demarat si ulterior demararii procesului, partile rezolva litigiul prin mediere, instanta, la cererea parttii interesate restituie taxa de timbru platita pentru investirea cererii de chemare in judecata.

  Rapiditatea ajungerii la o solutie.

  Flexibilitatea procedurii de mediere, avand in vedere ca termenele procesului de mediere sunt stabilite de mediator si partile aflate in disputa, in functie de agenda lor.

  Participarea directa a partilor in ajungerea la o intelegere. Solutia care satisface interesele si nevoile partilor, le apartine. Mediatorul nu da solutii, ci, prin metode specifice profesiei, determina partile sa gaseasca solutia de rezolvare a conflictului.

  Medierea este o procedura privata.

  Pastreaza relatiile dintre parti. La finalul procesului de mediere partile isi reevalueaza relatiile si, de cele mai multe ori, aceste relatii se imbunatatesc substantial.

  Rata mare de succes a medierii. Prin procedura de mediere sunt rezolvate diverse conflicte ajungandu – se la un procent ridicat. Circa 60% si 80% dintre cauzele supuse unui proces de mediere s-au rezolvat prin aceasta procedura eleganta a dialogului si comunicarii.

 • Care este onorariul unui mediator?

  Onorariul mediatorului este stabilit de mediator si partile implicate, prin negociere tinand cont de circumstantele cazului. Onorariul se achita de parti in mod egal, daca partile nu decid altfel. Prin lege contractul de mediere este titlu executoriu asupra onorariului datorat de parti catre mediator.

 • Care este rolul mediatorului?

  Mediatorul faciliteaza rezolvarea voluntara a disputei, ajuta partile sa ajunga la propria lor intelegere, sa identifice problemele, interesele comune și aspectele cu care sunt in dezacord.

  Acesta conduce procesul de mediere, iar partile genereaza solutii si optiuni, ajutandu-le sa-si controleze sentimenle, emotiile. Rolul lui este de a intelege si a simplifica neintelegerile dintre parti si de a le ajuta sa gaseasca opiuni pentru rezolvarea disputei.


 •  

  Procedurale

  Afla etapele procedurii de mediere

 • Ce este informarea in cadrul procedurii de mediere si la ce-mi foloseste?

  Orice persoana fizica sau juridica interesata rezolvarea unui anumit conflict, se poate adresa unui mediator, autorizat de catre Consiliul de Mediere. Mediatorul caruia i-a fost adresata o cerere scrisa sau verbala privind rezolvarea unui conflict de catre partile implicate, asculta  punctele lor vedere asupra conflictului, face o evaluare a conflictului (analiza conflictului) stabileste un diagnostic al conflictului si informeaza partile daca acel conflict se poate media, prezentandu-le totodata avantajele pe care le ofera legislatia privind medierea, raportate la cazul lor concret. Mediatorul stabileste impreuna cu partile o strategie de rezolvare a respectivului conflict.

  Dupa aceasta etapa de evaluare a conflictului si informare a partilor privitor la diagnostic si avantaje, PARTILE decid daca doresc sa incheie contractul de mediere si sa inceapa procesul de mediere, in deplina cunostiinta de cauza.

  Aceasta etapa de evaluare a cazului si informare a partilor cu privire la avantajele medierii este etapa procedurii de mediere in care mediatorul ia contact cu ambele/toate parți(le), prin intalniri comune sau separate. Mediatorul are nevoie de punctele de vedere ale tuturor partilor implicate pentru a putea stabili un diagnostic corect, atat al conflictului cat și al stilului de raspuns la conflict al fiecarei parti.

 • Este necesar ca in procesul de mediere sa am avocat?

  Atat mediatorul cat si avocatul  sunt profesionistii care asigura servicii partilor implicate intr-un anumit conflict.  Avocatul are rolul de a asigura partea pe care o asista in cadrul procesului de mediere de faptul ca nimeni nu-i va incalca drepturile legale. Avocatul poate participa in cadrul procesului de mediere la negocierea intereselor si nevoilor partii, cu scopul de a rezolva problema pentru care a fost angajat intr-un timp scurt, iar interesele si nevoile partii asistate sa fie satisfacute. Deci, in cauzele de natura civila prezenta avocatului este recomandata si nu obligatorie, cu conditia ca avocatul sa-si cunoasca bine rolul intr-un proces de mediere si sa contribuie la rezolvarea amiabila a conflictului.

  In cauzele de natura penala avocatul este indispensabil intr-un proces de mediere si doar daca partile implicate refuza expres asistenta unui avocat medierea se poate desfasura fara prezenta sa, cu conditia ca mediatorul sa stipuleze in procesul verbal de inchidere a medierii faptul ca partile sau una dintre ele au refuzat asistența unui avocat.

 • Pot fi insotit in cadrul procesului de mediere de un prieten sau o ruda?

  Orice parte aflata in conflict poate, daca doreste, sa fie insotita de orice persoana pe care o considera de ajutor in cadrul procesului de mediere, cu acordul celeilalte (celorlalte) parti si cu conditia ca persoanele respective sa semneze un acord de confidentialitate cu mediatorul.

 • Ce fac cu acordul de mediere daca am ajuns la o intelegere cu partea adversa?

  Acordul de mediere produce efecte juridice in sensul ca, este un act sub semnatura privata. Partile pot solicita autentificarea acordului de mediere sau incuviintarea lui de catre instanța de judecata.

  (1) În cazul in care litigiul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, o hotarare, dispozitiile art. 432-434 din Codul de procedura civila fiind aplicabile in mod corespunzator.

  (2)Odata cu pronuntarea hotararii, instanta va dispune, la cererea partii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, platita pentru investirea acesteia, cu exceptia cazurilor in care conflictul solutionat pe calea medierii este legat de transferul dreptului de proprietate si/sau constituirea altui drept real asupra unui bun imobil.

  (21)Instanta de judecata nu va dispune restituirea taxei judiciare de timbru platite pentru investirea acesteia, in cazul in care conflictul solutionat este legat de o cauza succesorala pentru care nu s-a eliberat certificatul de mostenitor.

  (3)Hotararea de expedient pronuntata conform prevederilor prezentei legi constituie titlu executoriu.

 • Unde se desfasoara medierea?

  Medierea se desfasoara de regula la biroul mediatorului. Procesul de mediere poate avea loc in orice locatie care dispune de conditii de confidentialitate, atat in tara cat si pe teritoriul UE. Este recomandat pentru mediator sa refuze sa desfasoare un proces de mediere in locatia uneia dintre partile implicate in conflict.

 • Cum demarez un proces de mediere ?

  Orice persoana fizica sau juridica interesata de  rezolvarea  unui  anumit conflict,  se poate adresa unui mediator, autorizat de catre Consiliul de mediere. Mediatorii sunt gasiti pe website-ul consiliului de mediere la adresa  www.cmediere.ro

  Societatea noastra, ,,Ion Dedu&Andreea Radut”  va sta la dispozitie zilnic cu  orice  informatie  despre mediere si avantajele ei.


 •  

  Specifice

  Alege medierea pentru rezolvarea conflictelor

 • Este valabila medierea in conflictele de natura penala?

  Cand natura conflictului este una incadrata in prevederile codului penal medierea poate functiona. Legea nr. 192/2006 contine reglementari generale cu privire la desfasurarea medierii, care poate avea loc in afara sau in cadrul unui litigiu aflat pe rolul parchetului sau instantei de judecata.

  Noul Cod de procedura penala utilizeaza sintagma acord de mediere la  art. 16 alin. (1) lit. g), art. 23 alin. (1), art. 275 alin. (1) lit. d) pct. 2, art. 318 alin. (4), art. 483 alin. (3), art. 486.

  Cu privire la aria de aplicare a medierii in cauzele penale, regula generala este prevazuta in art. 67, modificat recent prin Legea nr. 255/2013, care prevede in alin. (1) că: „ Dispozitiile din prezenta lege se aplica si in cauzele penale, atat in latura penala, cat si in latura civila, dupa distinctiile aratate in prezenta sectiune”.

  „In latura penala a procesului,dispozitiile privind medierea se aplica in cauzele privind infractiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala”;

  In cauzele penale, medierea poate avea loc inainte de inceperea procesului penal, in timpul acestuia sau  ulterior procesului penal.

 • In ce conflicte penale este valabila medierea ?

   Noul cod penal prevede circa 30 de infractiuni  pentru care actiunea penala porneste la plangerea prealabila a partii vatamate sau a victimei, dupa caz. In aceste cauze codul prevede că prin impăcarea parților sau retragerea plangerii prealabile se inlatura raspunderea penala. In toate aceste cauze poate interveni un acord de mediere, situatie  in care urmarirea penala inceteaza. Acordul de mediere poate avea loc in aproape toate infractiunile de natura penala. Procurorul si Judecatorul pot tine cont la aplicarea pedepsei de existenta unui eventual acord de mediere pentru pretentii civile intre victima sau partea vatamata si potentialul faptuitor.

 • Care sunt dispozitiile legale aplicabile medierii ?

  La nivel european este aplicabilă  directiva nr.52 din 2008 a Consiliului european în materie civilă. La nivel național dispozițiile legale privind medierea sunt: Legea 192 din 2006 modificată și completată prin legea 370/2009, OUG 90/2012,legea 255/2013,legea 115/2012, legea 200/2004, ordonanța 13/2010, Codul de procedură civilă, codul de procedură penală.

 • Daca am mai multe procese in diferite instante, imi este de ajuns informarea efectuata la un mediator intr-o singura cauza?

  Informarea este o etapa a fiecarei proceduri de mediere care poate fi realizata de mediator  doar in urma evaluarii conflictului, dupa ce in prealabil mediatorul a stat de vorba cu toate partile implicate. Orice proces de mediere pentru a incepe si a se finaliza cu un acord al partilor  trebuie sa beneficieze de acordul partilor implicate, iar acestea sa fie informate de mediator cu privire la cazul lor concret. Fiecare cauza este diferita, chiar daca aparent cazurile sunt asemanatoare, oamenii sunt diferiți si perceptiile diferite.

 • In cazul unui conflict intre doua societati comerciale din state diferite din U.E., acordul de mediere este valabil in ambele state?

  Conform directivei 52/2008 a UE

  (1)Obiectivul prezentei directive este de a facilita accesul la solutionarea alternativa a litigiilor si de a promova solutionarea pe cale amiabila a acestora prin incurajarea utilizarii medierii si asigurarea unei relatii echilibrate intre mediere si procedurile judiciare.

  (2)Prezenta directiva se aplica, in cazul litigiilor transfrontaliere, in materie civila si comerciala, exceptand acele drepturi si obligatii de care partile nu pot dispune in conformitate cu legislatia aplicabila corespunzatoare. Directiva nuse aplica, in special, chestiunilor fiscale, vamale sau administrative si nici raspunderii statului pentru actele sau omisiunile sale in exercitarea autoritatii publice

  Art.2

  (1)In sensul prezentei directive, un litigiu transfrontalier este acela in care cel putin una dintre parti isi are domiciliul sau resedinta obisnuita intr-un alt stat membru decat cel al oricarei alte parti la data la care:

  a)partile decid sa recurga la mediere dupa aparitia litigiului;

  b)medierea este impusa de instanta;

  c)exista o obligatie de a recurge la mediere care reiese din dreptul national;

 • Cat dureaza un proces de mediere?

  Un proces de mediere are doua sesiuni, una comuna si una separata. In cadrul acestor sesiuni partile implicate se pot intalni cu mediatorul intr-un numar nelimitat de sedinte, asa cum decid de comun acord. Durata unei sedinte se poate stabili prin contractul de mediere la semnarea acestuia si poate fi de circa doua trei ore sau mai mult. Durata totala a unui proces de mediere nu poate depasi 90 de zile calendaristice de la semnarea contractului de mediere.